ആർട്ട് ഒഫ് നോട്ട് ഗിവിംങ് എ ഫക്ക്!

ദി സബ്‌റ്റിൽ ആർട്ട് ഒഫ് നോട്ട് ഗിവിംങ് എ ഫക്ക്!!! യത്ഥാർത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ആണ് ജീവിതത്തെ ഒറ്റ വരിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നെയോ, എന്റെ നിലനിൽപ്പിനെയോ , എന്റെ കുടുംബത്തയോ ബാധിക്കാത്തതൊന്നും..i seriously dont give a… Read more “ആർട്ട് ഒഫ് നോട്ട് ഗിവിംങ് എ ഫക്ക്!”

ക്ലാര

ക്ലാരയും ജയകൃഷ്ണനും….. റീലുകൾക്ക് ഇപ്പുറം പിന്നെയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നിരിക്കണം അല്ലേ? പാതിയുറക്കത്തിൽ അവളുടെ ഇത്തരം വട്ടുകൾക്ക് മൂളികൊടുത്ത് ശീലമായിപ്പോയി. അനർഗനിർഗളമായ സൗഹൃദനിനുമപ്പുറമുള്ള ഏതോ നിമിഷത്തിൽ കൺഫസ് ചെയ്തു പോയ പ്രണയത്തിനുള്ള പശ്ചാത്താപം. എങ്കിലും അവളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം… Read more “ക്ലാര”

പ്രണയത്തിന്റെ ടാഗ് ലൈൻ

ഉറക്കം വരുമ്പോ, കുഞ്ഞുറങ്ങിക്കോ എന്നു പറഞ്ഞ് പരാതിയില്ലതെ ഫോൺ കോൾ അവസാനിപ്പിക്കാറുണ്ട്…. കഴിച്ചോ? എന്ന കോൺവർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വരി. 355 ദിവസവും മൂന്നു മാസവും പിന്നിട്ടപ്പോളും ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി മറ്റൊരാളെ പ്രണയിക്കാനുള്ള വഴിയൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല 10… Read more “പ്രണയത്തിന്റെ ടാഗ് ലൈൻ”

ഫസ്റ്റും ഫോർമോസ്റ്റും ഇല്ലാത്തവർ

നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ചിലരുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാ പോര, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ”ഫേവറൈറ്റ്സിൽ “ഒന്നു മാത്രം ആയി പോകും, വെറും ആലങ്കാരികത. അഗാതതയോളം പ്രിയപ്പെട്ടത്, അനന്തതയോളം പ്രിയപ്പെട്ടത്. എത്രയോക്കെ അകലങ്ങളിൽ ഇരുന്നാലും ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നവർ, പിണക്കങ്ങളിൽ പോലും… Read more “ഫസ്റ്റും ഫോർമോസ്റ്റും ഇല്ലാത്തവർ”

ഇവിടാരുമില്ലേ???

കല്ല്യാണത്തിന് ക്രിസ്തീയ ആചാരപ്രകാരം ഇടവക വികാരി അച്ചന്റെ കുറി വേടിക്കണം.അതായിത് അച്ചൻ കല്യാണ ചെക്കനോടും പെണ്ണിനോടും മതപ്രകാരമുള്ള കീഴ്വഴക്കങ്ങളും, പ്രാർത്ഥനകളും ചോദിച്ച് തൃപ്തിപെടും. പിന്നെ കുറെ വിവാഹ സബ്ന്ധ ഉപദേശങ്ങളും. അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾക് ഒടുവിൽ ഉപദേശത്തിന്റെ രണ്ടാം… Read more “ഇവിടാരുമില്ലേ???”